Ivica Jeđud

Stulikon 2018

Jezik usmjeren na ljude:
Slučaj izvještavanja o mentalnom zdravlju na portalu Index.hr

People-First Language in Use:
The Case of Index.hr and Mental Health Reporting