Ivica Jeđud

Komparativna povijest Velike Britanije i SAD-a: marginalizirane skupine, politički sustavi i ideologije

Longitudinalna i kontekstualna analiza reprezentacije mentalnog zdravlja u medijima:
Slučaj internet portala BBC News i New York Times

A Longitudinal and Contextual Analysis of Mental Health Representation in Media:
The Case of BBC News and The New York Times